KOLOIDNÉ STRIEBRO


História
Striebro bolo už od dávna považované nielen za vzácny kov, platidlo, ale aj za prostriedok pri jednoduchej dezinfekcii a uchovávaní pitnej vody (choroboplodné organizmy nie sú schopné prežiť v prítomnosti striebra). Na tento účel sa využívali strieborné nádoby, prípadne sa hádzali strieborné mince a predmety do studní. Čínsky cisári používali na jedenie strieborné paličky. Jeho priaznivé účinky na organizmus pri liečbe zranení opísal už Hippokrates. Aj usadlíci v austrálskom vnútrozemí uchovávali vodu v strieborných nádobách, aby zabránili jej skazeniu. Priekopníci cestujúci americkým západom zistili, že ak vložia striebornú alebo medenú mincu do sudov s pitnou vodou, nerozšíria sa v nich baktérie, riasy a pod. Bolo známe, že strieborná minca vložená do mlieka ho udrží čerstvé. Pred zavedením antibiotík, koloidné striebro bolo bežne používané v nemocniciach. Lístočky striebra boli používané na zabránenie rozvoju infekcií v ranách vojakov počas I. svetovej vojny. Začiatkom 19. storočia lekári používali strieborné nite na zošívanie rán po chirurgických zákrokoch (1). V poslednom období teda znovu objavujeme fakt, ktorý je známi už tisícročia - striebro je silný bojovník proti mikróbom (1).


Čo je koloidné striebro?
Koloidné striebro sú molekuly striebra o veľkosti nanočastíc rozptýlené v čistej vode. O nanočastici hovoríme, ak je aspoň jeden z jej rozmerov natoľko malý, aby spadal do stanoveného rozmedzia 1 až 100 nm. Pri tak malých rozmeroch má striebro výnimočné fyzikálno-chemické, katalytické, biologické, či optické vlastnosti. Najčastejšie sa jeho koncentrácia udáva v jednotkách ppm (Pars per million – počet častíc látky na 1 milión ostatných častíc, t.j. počet častíc striebra na milión častíc vody). S vyššou koncentráciou narastá aj sila a rýchlosť účinku. Pri vyššej koncentrácii má farba roztoku mierne sivý odtieň – tá sa následne používa na vonkajšiu aplikáciu. Produkty označené ako koloidné striebro v skutočnosti obsahujú v prevažnej miere iónové striebro. Monatomic (Monoatomárne) koloidné striebro je ďalší názov pre iónové striebro. Silver Hydrosol (Hydrosol striebra) je iný z názvov pre iónové striebro. Pravé koloidné striebro obsahuje vždy nanočastice, nie ióny! V tele sa ióny striebra spoja s chlórom, pričom vzniká chlorid strieborný. Iónové striebro teda nemôže prežiť vo vnútri ľudského tela. Jedine nanočastice striebra sú schopné prežiť vo vnútri organizmu, nie sú nijako ovplyvnené iónmi chlóru a ostávajú v krvnom obehu (2).


Mechanizmus účinku v medicínskych produktoch
Známe sú štyri hlavné mechanizmy pôsobenia nanočastíc striebra (3):
a) desenzibilizácia bunkovej membrány prostredníctvom väzby iónov striebra na prítomné atómy síry v supfhydrylových skupinách proteínov a enzýmov na povrchu bakteriálnych buniek;
b) produkcia reaktívnych foriem kyslíka (ROS = reactive oxygen species);
c) inhibícia metabolických dráh prostredníctvom väzby iónov striebra na akýkoľvek proteín, ktorý má určitú funkciu/funkčnú skupinu atómu síry;
d) interakcia s bakteriálnou DNA, ktorá spôsobuje rozpad bunkového cyklu.
Účinnosť koloidného striebra závisí na veľkosti a tvaru častíc striebra v koloidnom roztoku a tiež na ich koncentrácii.
Nedávne štúdie tiež potvrdili, že striebro zosilňuje antibakteriálnu aktivitu ampicilínu, ofloxacínu, gentamicínu, tetracyklínu a chloramfenikolu proti E. coli in vitro a na zvieracích modeloch, tobramycínu proti produkcii biofilmu E. coli a P. aeruginosa a vankomycínu proti E. coli (3).


Záver
Striebro v rámci liečby bolo využívané ešte začiatkom 20. storočia, neskôr s nástupom éry antibiotík kleslo jeho používanie v konvenčnej medicíne. V posledných rokoch však zažíva striebro renesanciu v medicínskom používaní (2).


Použitá literatúra
1. Dai T., Huang Y.Y. a kol., (2010): Topical antimicrobials for burn wound infections. Recent Pat Antiinfect Drug Discov. 5 (2): 124–151.
2. Kozáková E., (2021): Koloidné striebro: minulosť, prítomnosť, budúcnosť? Lekárnik. 27 (4): 32-33.
3. Domínguez A.V. a kol., (2020): Antibacterial Activity of Colloidal Silver against Gram-Negative and Gram-Positive Bacteria, Antibiotics. 9: 36.